Mediji

Boris Mandić u emisiji Biljana za Vas

Biljana za Vas o Prirodnoj Pomadi Protiv Bora, jul 2013.